ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

WORKPLACE MEDIATION_16-18 OCT 2015

Brochure Σύμπραξη

Από την εκδήλωση του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων 12-10-2017 στον ΔΣΑ με θέμα Εξωδικαστικός Μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων Ν. 4469/2017-Τα μέχρι τώρα συμπεράσματα
WORKPLACE MEDIATION_16-18 OCT 2015

 

Ζητήματα Ευθύνης των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας