ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗ

Γενικά
Η διαμεσολάβηση είναι μία εναλλακτική διαδικασία επίλυσης διαφορών, κατά την οποία ένα ουδέτερο μέρος, ο διαμεσολαβητής, διευκολύνει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ των μερών μιάς διαφωνίας, προκειμένου αυτά να καταλήξουν σε μία αμοιβαία αποδεκτή συμφωνία. Ο διαμεσολαβητής δεν έχει τον ρόλο του δικαστή ή κριτή. Τα μέρη είναι εκείνα που α) επιλέγουν να συμμετάσχουν στη διαδικασία, β) μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτήν, γ) έχουν τον έλεγχο του αποτελέσματος της διαδικασίας, δηλαδή της ενδεχόμενης συμφωνίας και τους κατ΄ιδίαν όρους της.
Τα κύρια πλεονεκτήματα της διαμεσολάβησης είναι:

α) η φιλική επίλυση της διαφοράς και η διατήρηση των σχέσεων των μερών,
β) το αποτέλεσμα (το περιεχόμενο της συμφωνίας) το ορίζουν τα ίδια τα μέρη σύμφωνα με τις ανάγκες τους και όχι κάποιος τρίτος (π.χ. δικαστής),
γ) διεξάγεται με κανόνες πλήρους εμπιστευτικότητας, οπότε δεν υφίσταται κίνδυνος αποκάλυψης επιχειρηματικών μυστικών,
δ) είναι διαδικασία σύντομη που μπορεί συνήθως να ολοκληρωθεί σε μία ημέρα,
ε) είναι λιγότερο δαπανηρή από την δικαστική διαδικασία και την διαιτησία,
στ) Η διαμεσολάβηση συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

Βασική Νομοθεσία διαμεσολάβησης

Συνοπτικές πληροφορίες εκπαίδευσης-εμπειρίας και δεξιότητας

Η Ιωάννα Καραχάλιου είναι διαμεσολαβήτρια, εκπαιδευμένη στη Διαμεσολάβηση στο ΑΚΚΕΔ «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και έχει διαπιστευτεί Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ), με αριθμό μητρώου Διαμεσολαβητή 549/0414.

Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης του Διεθνούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο με διαμεσολάβηση (Workplace Mediation) του ADR CENTER (member of JAMS International).
Διαθέτει μεγάλη εμπειρία σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβάσεων, την εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων και την διαχείριση κρίσεων.
Είναι μέλος της επιστημονικής εταιρείας διαμεσολαβητών In Medio.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον θεσμό της διαμεσολάβησης και την λειτουργία του μπορείτε να λάβετε από το γραφείο μας, το οποίο είναι στη διάθεσή σας για να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματά σας και διερευνήσει τις πιθανότητες χρησιμοποίησης της διαδικασίας αυτής σε οποιαδήποτε διαφορά της οποίας είσαστε μέρος.