Ακίνητα / Κτηματολόγιο

  • Διαπραγματεύσεις αγοραπωλησίας ακινήτων
  • Έλεγχος τίτλων / συμβόλαια
  • Κτηματολογικές διαφορές
  • Υποστήριξη επενδυτών για την απόκτηση golden visa