Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών

Ο εξωδικαστικός μηχανισμός είναι ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Μέσω του μηχανισμού μπορεί να επιτευχθούν ρυθμίσεις οφειλών προς το Δημόσιο, τις Τράπεζες, τα funds και τις εταιρείες διαχείρισης.

Οι ρυθμίσεις μπορεί να περιλαμβάνουν, ανάλογα με την οικονομική θέση του οφειλέτη και την αξία της ρευστοποίησης της περιουσίας του, μερική διαγραφή οφειλών έως 95% των προσαυξήσεων και έως 75% επί της βασικής οφειλής προς ΑΑΔΕ – ΕΦΚΑ – οφειλές προς Δήμους και σημαντικές διαγραφές (έως 80% επί της βασικής οφειλής και έως 100% επί των τόκων) των οφειλών προς τις Τράπεζες και τις εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνουν πληρωμή οφειλών προς το Δημόσιο έως 240 δόσεις και έως 420 δόσεις σε περίπτωση οφειλών προς Τράπεζες, εταιρείες διαχείρισης απαιτήσεων.

Το γραφείο μας διαθέτει σημαντική εμπειρία στη συμπλήρωση/υποβολή και υποστήριξη αιτήσεων του εξωδικαστικού μηχανισμού με μεγάλα ποσοστά επιτυχίας.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στο γραφείο μας συμπληρώνοντας την ακόλουθη φόρμα, οπότε κάποιος συνεργάτης μας θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.