Ιωάννα Καραχάλιου

Διευθύνουσα εταίρος

Δικηγόρος – Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια

Η Ιωάννα είναι Απόφοιτος του Νομικού τμήματος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Από το 1980 ασκεί ανελλιπώς του επάγγελμα του δικηγόρου, με ειδίκευση στο Εμπορικό, Φορολογικό, Διοικητικό, Αστικό, Εργατικό Δίκαιο, Νομοθεσία Χρηματιστηρίου και Κεφαλαιαγοράς σε υποθέσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σε συνεργασία με διεθνή και τοπικά δικηγορικά γραφεία.

Η Ιωάννα έχει, επίσης, αποφοιτήσει από το ετήσιο φορολογικό (μεταπτυχιακού χαρακτήρα) σεμινάριο του Ελληνικού Κέντρου Παραγωγικότητας (ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ.).

Έχει εκπαιδευτεί στη Διαμεσολάβηση στο Α.Κ.Κ.Ε.Δ. «ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ» και έχει διαπιστευτεί ως Διαμεσολαβήτρια από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Υ.Δ.Δ.Α.Δ.).

Είναι κάτοχος Πιστοποιητικού επιτυχούς ολοκλήρωσης του Διεθνούς Προγράμματος Εκπαίδευσης στην επίλυση διαφορών στον εργασιακό χώρο με Διαμεσολάβηση (Workplace Mediation) του ADR CENTER (member of JAMS International).

Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών σε χρηματοοικονομικά θέματα του Ελληνικού Κέντρου Εναλλακτικής Επίλυσης Χρηματοοικονομικών Διαφορών και περιλαμβάνεται στον κατάλογο Διαμεσολαβητών του Ε.Κ.Ε.Ε.Χ.Δ.

Έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα Επιμόρφωσης Διαπιστευμένων Διαμεσολαβητών στην Οικογενειακή Διαμεσολάβηση του Α.Κ.Κ.Ε.Δ. και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Οικογενειακών Διαμεσολαβητών του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Είναι μέλος του Ε.Ο.Δ.Ι.Δ. (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαμεσολάβησης και Διαιτησίας) και συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο Διαμεσολαβητών του φορέα.

Κατά τη διάρκεια της άσκησης του δικηγορικού επαγγέλματος, η Ιωάννα έχει αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία σε διαπραγματεύσεις για την κατάρτιση συμβάσεων, την εξαγορά και συγχώνευση επιχειρήσεων και τη διαχείριση κρίσεων και εταιρική διακυβέρνηση και εταιρική ευθύνη.

Έχει διατελέσει επί σειρά ετών ως μη εκτελεστικό μέλος σε Διοικητικά Συμβούλια εταιρειών εισηγμένων στον Χ.Α.Α., καθώς και μη εισηγμένων Α.Ε.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων.

Είναι μέλος, από το 2014, της συντακτικής επιτροπής του περιοδικού «Νομικό Βήμα», εκδόσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Αφερεγγυότητας (Ε.Δ.Α.)

Είναι μέλος της ομάδας διαμεσολαβητών «In Medio».

Έχει διατελέσει επανειλημμένα μέλος της επιτροπής Εξετάσεων Υποψηφίων Δικηγόρων του Δ.Σ.Α.

Συμμετέχει τακτικά στα ετήσια πανελλήνια συνέδρια του Συνδέσμου Ελλήνων Εμπορικολόγων, σε συνέδρια και ημερίδες σχετικές με τη Διαμεσολάβηση, καθώς και σε ημερίδες και επιστημονικές εκδηλώσεις για θέματα της επικαιρότητας.

Παράλληλα, είναι εισηγήτρια σε θέματα Εμπορικού Δικαίου σε επιστημονικές ημερίδες και σε σεμινάρια στον τομέα του Δικαίου των Εταιρειών και γενικότερα σε θέματα Εμπορικού Δικαίου.

Τηλέφωνο:

210 363 5842

Email:

i.karachaliou@karachaliou-law.gr