Μαρία Αναστασία Μούσσα

Εταίρος

Δικηγόρος

Η Μαρία – Αναστασία είναι Απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας.

Είναι μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

Είναι Εταίρος, συνεργάτης του δικηγορικού γραφείου από το 2018.

Ειδικεύεται στο Αστικό Δίκαιο, στο Εμπορικό Δίκαιο, στο Δίκαιο Ακινήτων (Δίκαιο Ακίνητης Περιουσίας) και στο Δίκαιο Αλλοδαπών (χορήγηση, ανανέωση άδειας διαμονής, golden visa).

Γνωρίζει Αγγλικά και Αραβικά.

Τηλέφωνο:

210 363 5842

Email:

m.moussa@karachaliou-law.gr